You are here:
Rotterdam Maasvlakte2
Back to overview

Rotterdam Maasvlakte2

Zand en water weren op de Maasvlakte2, een grote uitdaging. Niet alleen voor de infrastructuur van het Stedin ringnetwerk, maar ook de nieuw gebouwde containerterminals van APM en RWG. Zij hebben allen te kampen met het fijne zand dat over de vlakte raast. JAZO zorgt voor de benodigde ventilatie in combinatie met de optimale zandwering.

Ontwikkeling

De vraag van Stedin is duidelijk; zand en water weren uit trafostations. De VS-41 ventilatieroosters zijn getest en gecertificeerd door BSRIA het Verenigd Koninkrijk. Testen conform de EN 13181:2001 zorgen voor een eenduidig vergelijk.

Uitvoering

Samen met Stedin, Dura Vermeer en Kropman installatietechniek is het VS-41 ventilatierooster al veelvuldig toegepast. De opgedane kennis wordt tevens toegepast in de zandwerende deuren voor Maasvlakte2.

Reference

Verticale roosterschoepen in het VS-41 rooster geven een totaal nieuwe kijk op zand- en waterwering. Geen enkel ventilatierooster geeft betere resultaten bij de combinatie van zand en water.

JAZO Zevenaar bv
Do you have any questions or would you like advice? 0316 - 59 29 11