You are here:
Rotterdam De Rotterdam
Back to overview

Rotterdam De Rotterdam

Gevelroosters. Enerzijds een ‘gat’ in de gevel om te kunnen ventileren, anderzijds het middel om regenwater en ongedierte buiten te houden. JAZO Zevenaar bv heeft in opdracht van zowel Scheldebouw als Züblin alle 771 gevelroosters voor De Rotterdam geëngineerd en gefabriceerd. 

Ontwerp

OMA Architecten had een duidelijk beeld voor ogen voor wat betreft de broodnodige (veiligheids)ventilatieroosters in de gevel van De Rotterdam. Een belangrijk aspect voor de roosters was een uniform lijnenspel, ongeacht de achterliggende installatie. Voor elk facet van de gevel hebben we een specifieke oplossing, van de technische ruimtes op de parkeerlaag tot de gevelroosters op 83 mtr. hoogte. Gedurende een intensief ontwerptraject tussen OMA en JAZO is gezocht naar het optimum tussen functionaliteit en esthetica. Dit met een compleet nieuwe roosterlijn tot gevolg. Een productengamma met als uitersten hoge-doorlaat roosters en schijnroosters.

Uitvoering

De roosters zijn opgebouwd uit speciaal ontwikkelde aluminium extrusieprofielen volgens een labyrint-structuur om ‘inkijk’ te voorkomen en de waterafvoer naar buiten mogelijk te maken. Zo op het eerste gezicht is er optisch geen verschil tussen een ventilerend rooster en een bouwfysisch gesloten schijnrooster. Echter technisch gezien zijn de verschillen in roosters groter. Zo is voor de hogere gelegen delen een afwijkend rooster ontwikkeld in verband met aanvullende eisen op het gebied van windbelasting en waterkering. Een windbelasting van 6000 Pa behoeft extra aandacht. Middels een uitgekiend R&D traject is het JAZO HFR-40/45 ontwikkeld. Interne testen met EFD software, rapid prototyping en windtunneltesten hebben uiteindelijke geleidt tot certificering (NEN-EN 13030:2001) door het testinstituut BSRIA in de UK. Voor de technische ruimten op de begane grond lag een HEVAC klasse A op waterwering als eis, op 83 mtr. hoogte klasse B.

Meer dan ventileren

Voor de techniekruimten in het gebouw zijn afwijkende roosterpuien geleverd. Met name de diverse energieruimte waarin de NUTS-bedrijven als Stedin, Joulz en Eneco hun installaties hebben geplaatst, zijn voorzien van aanvullende veiligheidsmaatregelen. Onder andere ventilerende roosterpuien met een brandwerendheid van 60 of 90 minuten. De 13 inpandige trafopuien geven een goed beeld van de enorme hoeveelheid technische installaties die in dit gebouw opgenomen zijn.

Reference

Ventilatieroosters die voor een leek optisch allemaal gelijk zijn, maar die qua techniek en functionaliteit wezenlijk van elkaar verschillen.

OMA
Do you have any questions or would you like advice? 0316 - 59 29 11